Armēnija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Armēnija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
šodien
11°
20.11.
20°
21.11.
18°
22.11.
21°
23.11.
22°
24.11.
20°
25.11.
12°
šodien
15°
20.11.
16°
21.11.
17°
22.11.
18°
23.11.
17°
24.11.
16°
25.11.
14°
šodien
17°
20.11.
21°
21.11.
19°
22.11.
16°
23.11.
12°
24.11.
14°
25.11.
16°
šodien
26°
20.11.
19°
21.11.
21°
22.11.
20°
23.11.
15°
24.11.
16°
25.11.
18°
šodien
15°
20.11.
16°
21.11.
20°
22.11.
16°
23.11.
16°
24.11.
19°
25.11.
11°
šodien
14°
20.11.
16°
21.11.
16°
22.11.
17°
23.11.
18°
24.11.
17°
25.11.
16°
šodien
26°
20.11.
23°
21.11.
25°
22.11.
26°
23.11.
27°
24.11.
28°
25.11.
26°
šodien
20°
20.11.
19°
21.11.
13°
22.11.
17°
23.11.
18°
24.11.
21°
25.11.
18°