Maķedonija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Maķedonija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
šodien
20°
20.09.
16°
21.09.
17°
22.09.
21°
23.09.
20°
24.09.
19°
25.09.
18°
šodien
32°
20.09.
30°
21.09.
20°
22.09.
17°
23.09.
17°
24.09.
21°
25.09.
24°
šodien
21°
20.09.
15°
21.09.
17°
22.09.
19°
23.09.
18°
24.09.
18°
25.09.
19°
šodien
17°
20.09.
21°
21.09.
22°
22.09.
25°
23.09.
22°
24.09.
23°
25.09.
22°
šodien
22°
20.09.
16°
21.09.
19°
22.09.
22°
23.09.
19°
24.09.
19°
25.09.
20°
šodien
21°
20.09.
14°
21.09.
16°
22.09.
21°
23.09.
19°
24.09.
17°
25.09.
15°
šodien
26°
20.09.
22°
21.09.
22°
22.09.
24°
23.09.
26°
24.09.
27°
25.09.
23°