Maķedonija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Maķedonija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.
29.02.
šodien
11°
24.02.
15°
25.02.
14°
26.02.
16°
27.02.
28.02.
29.02.
šodien
-2°
24.02.
11°
25.02.
15°
26.02.
14°
27.02.
16°
28.02.
29.02.
šodien
24.02.
10°
25.02.
14°
26.02.
14°
27.02.
14°
28.02.
29.02.
šodien
24.02.
11°
25.02.
15°
26.02.
15°
27.02.
16°
28.02.
29.02.
šodien
10°
24.02.
12°
25.02.
12°
26.02.
11°
27.02.
28.02.
29.02.
šodien
11°
24.02.
12°
25.02.
11°
26.02.
13°
27.02.
28.02.
29.02.
šodien
24.02.
25.02.
15°
26.02.
11°
27.02.
13°
28.02.
29.02.