Polija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Polija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
šodien
29°
19.08.
26°
20.08.
27°
21.08.
19°
22.08.
22°
23.08.
23°
24.08.
24°
šodien
27°
19.08.
27°
20.08.
26°
21.08.
20°
22.08.
20°
23.08.
22°
24.08.
22°
šodien
25°
19.08.
23°
20.08.
26°
21.08.
17°
22.08.
22°
23.08.
23°
24.08.
24°
šodien
29°
19.08.
23°
20.08.
27°
21.08.
21°
22.08.
23°
23.08.
24°
24.08.
25°
šodien
27°
19.08.
23°
20.08.
23°
21.08.
22°
22.08.
22°
23.08.
24°
24.08.
24°
šodien
25°
19.08.
23°
20.08.
23°
21.08.
19°
22.08.
19°
23.08.
22°
24.08.
21°
šodien
25°
19.08.
23°
20.08.
23°
21.08.
22°
22.08.
24°
23.08.
27°
24.08.
25°
šodien
25°
19.08.
23°
20.08.
23°
21.08.
21°
22.08.
22°
23.08.
24°
24.08.
24°
šodien
27°
19.08.
29°
20.08.
26°
21.08.
24°
22.08.
22°
23.08.
22°
24.08.
23°
šodien
27°
19.08.
28°
20.08.
26°
21.08.
18°
22.08.
21°
23.08.
23°
24.08.
23°