Polija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Polija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
-1°
22.06.
-1°
23.06.
-1°
24.06.
-4°
šodien
-0°
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
-0°
23.06.
24.06.
-2°
šodien
19.06.
20.06.
10°
21.06.
10°
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
-1°
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
-1°
19.06.
-1°
20.06.
-2°
21.06.
-4°
22.06.
-0°
23.06.
-4°
24.06.
-2°
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
15°
20.06.
12°
21.06.
13°
22.06.
11°
23.06.
10°
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
-1°
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
20°
19.06.
21°
20.06.
17°
21.06.
22°
22.06.
22°
23.06.
22°
24.06.
22°