Polija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Polija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
19.04.
20.04.
21.04.
-1°
22.04.
-1°
23.04.
-1°
24.04.
-4°
šodien
-0°
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
-0°
23.04.
24.04.
-2°
šodien
19.04.
20.04.
10°
21.04.
10°
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
19.04.
-1°
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
-1°
19.04.
-1°
20.04.
-2°
21.04.
-4°
22.04.
-0°
23.04.
-4°
24.04.
-2°
šodien
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
19.04.
15°
20.04.
12°
21.04.
13°
22.04.
11°
23.04.
10°
24.04.
šodien
19.04.
20.04.
-1°
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
šodien
20°
19.04.
21°
20.04.
17°
21.04.
22°
22.04.
22°
23.04.
22°
24.04.
22°