Polija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Polija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
17.02.
18.02.
19.02.
-1°
20.02.
-1°
21.02.
-1°
22.02.
-4°
šodien
-0°
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
-0°
21.02.
22.02.
-2°
šodien
17.02.
18.02.
10°
19.02.
10°
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
17.02.
-1°
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
-1°
17.02.
-1°
18.02.
-2°
19.02.
-4°
20.02.
-0°
21.02.
-4°
22.02.
-2°
šodien
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
17.02.
15°
18.02.
12°
19.02.
13°
20.02.
11°
21.02.
10°
22.02.
šodien
17.02.
18.02.
-1°
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
šodien
20°
17.02.
21°
18.02.
17°
19.02.
22°
20.02.
22°
21.02.
22°
22.02.
22°