Rumānija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Rumānija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
šodien
34°
20.11.
31°
21.11.
32°
22.11.
32°
23.11.
31°
24.11.
32°
25.11.
31°
šodien
21°
20.11.
22°
21.11.
21°
22.11.
22°
23.11.
22°
24.11.
22°
25.11.
23°
šodien
10°
20.11.
18°
21.11.
21°
22.11.
25°
23.11.
20°
24.11.
15°
25.11.
22°
šodien
10°
20.11.
15°
21.11.
21°
22.11.
19°
23.11.
20°
24.11.
17°
25.11.
12°
šodien
28°
20.11.
26°
21.11.
27°
22.11.
28°
23.11.
28°
24.11.
30°
25.11.
23°
šodien
33°
20.11.
33°
21.11.
33°
22.11.
31°
23.11.
31°
24.11.
24°
25.11.
23°
šodien
11°
20.11.
20°
21.11.
21°
22.11.
16°
23.11.
22°
24.11.
23°
25.11.
22°
šodien
13°
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
12°
25.11.
šodien
15°
20.11.
21°
21.11.
23°
22.11.
24°
23.11.
26°
24.11.
29°
25.11.
28°
šodien
11°
20.11.
16°
21.11.
15°
22.11.
13°
23.11.
12°
24.11.
13°
25.11.
14°