Serbija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Serbija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
šodien
14°
20.11.
16°
21.11.
19°
22.11.
21°
23.11.
28°
24.11.
24°
25.11.
22°
šodien
18°
20.11.
22°
21.11.
18°
22.11.
13°
23.11.
14°
24.11.
14°
25.11.
14°
šodien
10°
20.11.
21.11.
10°
22.11.
23.11.
24.11.
11°
25.11.
10°
šodien
29°
20.11.
25°
21.11.
28°
22.11.
14°
23.11.
14°
24.11.
17°
25.11.
19°
šodien
14°
20.11.
14°
21.11.
20°
22.11.
15°
23.11.
20°
24.11.
22°
25.11.
23°
šodien
17°
20.11.
14°
21.11.
11°
22.11.
12°
23.11.
15°
24.11.
19°
25.11.
19°
šodien
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
11°
25.11.
šodien
21°
20.11.
21°
21.11.
13°
22.11.
23.11.
24.11.
16°
25.11.
16°
šodien
30°
20.11.
16°
21.11.
13°
22.11.
17°
23.11.
19°
24.11.
22°
25.11.
25°
šodien
20.11.
23°
21.11.
24°
22.11.
24°
23.11.
24°
24.11.
22°
25.11.
19°