Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.09.
20.09.
21.09.
22.09.
23.09.
24.09.
šodien
10°
19.09.
14°
20.09.
13°
21.09.
15°
22.09.
19°
23.09.
21°
24.09.
19°
šodien
14°
19.09.
18°
20.09.
20°
21.09.
16°
22.09.
15°
23.09.
17°
24.09.
16°
šodien
10°
19.09.
15°
20.09.
14°
21.09.
14°
22.09.
17°
23.09.
20°
24.09.
14°
šodien
13°
19.09.
15°
20.09.
16°
21.09.
19°
22.09.
22°
23.09.
26°
24.09.
19°
šodien
14°
19.09.
15°
20.09.
15°
21.09.
17°
22.09.
20°
23.09.
22°
24.09.
17°
šodien
20°
19.09.
23°
20.09.
19°
21.09.
22°
22.09.
22°
23.09.
22°
24.09.
21°
šodien
13°
19.09.
17°
20.09.
16°
21.09.
17°
22.09.
22°
23.09.
26°
24.09.
19°
šodien
26°
19.09.
17°
20.09.
17°
21.09.
15°
22.09.
15°
23.09.
18°
24.09.
19°
šodien
20°
19.09.
17°
20.09.
18°
21.09.
20°
22.09.
20°
23.09.
21°
24.09.
21°
šodien
10°
19.09.
13°
20.09.
14°
21.09.
17°
22.09.
18°
23.09.
20°
24.09.
18°