Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
šodien
14°
20.11.
15°
21.11.
15°
22.11.
16°
23.11.
12°
24.11.
13°
25.11.
13°
šodien
14°
20.11.
18°
21.11.
20°
22.11.
16°
23.11.
15°
24.11.
17°
25.11.
16°
šodien
17°
20.11.
19°
21.11.
16°
22.11.
13°
23.11.
14°
24.11.
15°
25.11.
17°
šodien
15°
20.11.
15°
21.11.
17°
22.11.
19°
23.11.
23°
24.11.
20°
25.11.
14°
šodien
14°
20.11.
11°
21.11.
11°
22.11.
12°
23.11.
12°
24.11.
11°
25.11.
14°
šodien
20°
20.11.
23°
21.11.
19°
22.11.
22°
23.11.
22°
24.11.
22°
25.11.
21°
šodien
20.11.
10°
21.11.
10°
22.11.
23.11.
24.11.
12°
25.11.
15°
šodien
26°
20.11.
17°
21.11.
17°
22.11.
15°
23.11.
15°
24.11.
18°
25.11.
19°
šodien
20°
20.11.
17°
21.11.
18°
22.11.
20°
23.11.
20°
24.11.
21°
25.11.
21°
šodien
15°
20.11.
14°
21.11.
16°
22.11.
19°
23.11.
24°
24.11.
17°
25.11.
17°