Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
šodien
21.05.
22.05.
-1°
23.05.
-3°
24.05.
-5°
25.05.
-3°
26.05.
-5°
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
šodien
-1°
21.05.
-3°
22.05.
-2°
23.05.
24.05.
-5°
25.05.
-2°
26.05.
šodien
11°
21.05.
11°
22.05.
23.05.
24.05.
11°
25.05.
11°
26.05.
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
11°
25.05.
12°
26.05.
10°
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
-0°
25.05.
-0°
26.05.
-1°
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
šodien
21.05.
22.05.
23.05.
-1°
24.05.
25.05.
26.05.