Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
-0°
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
12°
22.02.
14°
23.02.
16°
24.02.
13°
25.02.
16°
26.02.
17°
27.02.
17°
šodien
22.02.
23.02.
-2°
24.02.
-1°
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
24°
22.02.
30°
23.02.
29°
24.02.
29°
25.02.
28°
26.02.
27°
27.02.
25°
šodien
21°
22.02.
22°
23.02.
20°
24.02.
12°
25.02.
12°
26.02.
15°
27.02.
15°
šodien
11°
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
12°
27.02.
šodien
17°
22.02.
27°
23.02.
26°
24.02.
27°
25.02.
27°
26.02.
27°
27.02.
26°
šodien
-3°
22.02.
23.02.
24.02.
14°
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
11°
22.02.
15°
23.02.
21°
24.02.
21°
25.02.
15°
26.02.
13°
27.02.
25°
šodien
22.02.
13°
23.02.
16°
24.02.
15°
25.02.
26.02.
27.02.
12°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
15°
22.02.
14°
23.02.
13°
24.02.
11°
25.02.
10°
26.02.
10°
27.02.
11°
šodien
15°
22.02.
13°
23.02.
13°
24.02.
14°
25.02.
14°
26.02.
14°
27.02.
14°
šodien
18°
22.02.
20°
23.02.
21°
24.02.
19°
25.02.
15°
26.02.
15°
27.02.
13°
šodien
-3°
22.02.
23.02.
-4°
24.02.
-9°
25.02.
-3°
26.02.
-0°
27.02.
-3°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
19°
22.02.
26°
23.02.
26°
24.02.
28°
25.02.
27°
26.02.
27°
27.02.
29°
šodien
12°
22.02.
10°
23.02.
11°
24.02.
25.02.
11°
26.02.
27.02.
10°
šodien
-1°
22.02.
23.02.
-2°
24.02.
-3°
25.02.
26.02.
-2°
27.02.
-3°
šodien
22.02.
12°
23.02.
15°
24.02.
21°
25.02.
14°
26.02.
10°
27.02.
šodien
22.02.
10°
23.02.
12°
24.02.
14°
25.02.
20°
26.02.
23°
27.02.
25°
šodien
17°
22.02.
20°
23.02.
20°
24.02.
20°
25.02.
18°
26.02.
14°
27.02.
13°
šodien
26°
22.02.
28°
23.02.
29°
24.02.
29°
25.02.
24°
26.02.
21°
27.02.
20°