Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.
šodien
30.03.
13°
31.03.
14°
01.04.
02.04.
10°
03.04.
13°
04.04.
13°
šodien
14°
30.03.
18°
31.03.
20°
01.04.
22°
02.04.
22°
03.04.
20°
04.04.
24°
šodien
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
04.04.
šodien
17°
30.03.
26°
31.03.
27°
01.04.
27°
02.04.
23°
03.04.
25°
04.04.
28°
šodien
20°
30.03.
15°
31.03.
12°
01.04.
11°
02.04.
14°
03.04.
17°
04.04.
17°
šodien
23°
30.03.
22°
31.03.
20°
01.04.
18°
02.04.
21°
03.04.
22°
04.04.
19°
šodien
24°
30.03.
27°
31.03.
27°
01.04.
28°
02.04.
29°
03.04.
25°
04.04.
25°
šodien
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
11°
04.04.
15°
šodien
14°
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
11°
03.04.
04.04.
10°
šodien
24°
30.03.
21°
31.03.
22°
01.04.
16°
02.04.
18°
03.04.
22°
04.04.
21°
šodien
10°
30.03.
28°
31.03.
19°
01.04.
14°
02.04.
13°
03.04.
15°
04.04.
21°
šodien
20°
30.03.
23°
31.03.
24°
01.04.
26°
02.04.
28°
03.04.
28°
04.04.
29°
šodien
10°
30.03.
14°
31.03.
14°
01.04.
15°
02.04.
15°
03.04.
17°
04.04.
18°
šodien
17°
30.03.
18°
31.03.
21°
01.04.
20°
02.04.
19°
03.04.
22°
04.04.
24°
šodien
30.03.
12°
31.03.
13°
01.04.
17°
02.04.
14°
03.04.
10°
04.04.
12°
šodien
11°
30.03.
10°
31.03.
01.04.
02.04.
10°
03.04.
12°
04.04.
šodien
17°
30.03.
17°
31.03.
19°
01.04.
21°
02.04.
20°
03.04.
19°
04.04.
22°
šodien
17°
30.03.
23°
31.03.
01.04.
10°
02.04.
03.04.
13°
04.04.
17°
šodien
30.03.
31.03.
11°
01.04.
12°
02.04.
03.04.
04.04.
šodien
11°
30.03.
23°
31.03.
15°
01.04.
13°
02.04.
11°
03.04.
14°
04.04.
16°
šodien
24°
30.03.
26°
31.03.
28°
01.04.
26°
02.04.
20°
03.04.
23°
04.04.
24°
šodien
14°
30.03.
17°
31.03.
21°
01.04.
23°
02.04.
25°
03.04.
24°
04.04.
26°
šodien
12°
30.03.
10°
31.03.
11°
01.04.
10°
02.04.
14°
03.04.
11°
04.04.
15°