Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
-0°
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
12°
21.04.
14°
22.04.
16°
23.04.
13°
24.04.
16°
25.04.
17°
26.04.
17°
šodien
21.04.
22.04.
-2°
23.04.
-1°
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
24°
21.04.
30°
22.04.
29°
23.04.
29°
24.04.
28°
25.04.
27°
26.04.
25°
šodien
21°
21.04.
22°
22.04.
20°
23.04.
12°
24.04.
12°
25.04.
15°
26.04.
15°
šodien
11°
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
12°
26.04.
šodien
17°
21.04.
27°
22.04.
26°
23.04.
27°
24.04.
27°
25.04.
27°
26.04.
26°
šodien
-3°
21.04.
22.04.
23.04.
14°
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
11°
21.04.
15°
22.04.
21°
23.04.
21°
24.04.
15°
25.04.
13°
26.04.
25°
šodien
21.04.
13°
22.04.
16°
23.04.
15°
24.04.
25.04.
26.04.
12°
šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
15°
21.04.
14°
22.04.
13°
23.04.
11°
24.04.
10°
25.04.
10°
26.04.
11°
šodien
15°
21.04.
13°
22.04.
13°
23.04.
14°
24.04.
14°
25.04.
14°
26.04.
14°
šodien
18°
21.04.
20°
22.04.
21°
23.04.
19°
24.04.
15°
25.04.
15°
26.04.
13°
šodien
-3°
21.04.
22.04.
-4°
23.04.
-9°
24.04.
-3°
25.04.
-0°
26.04.
-3°
šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
19°
21.04.
26°
22.04.
26°
23.04.
28°
24.04.
27°
25.04.
27°
26.04.
29°
šodien
12°
21.04.
10°
22.04.
11°
23.04.
24.04.
11°
25.04.
26.04.
10°
šodien
-1°
21.04.
22.04.
-2°
23.04.
-3°
24.04.
25.04.
-2°
26.04.
-3°
šodien
21.04.
12°
22.04.
15°
23.04.
21°
24.04.
14°
25.04.
10°
26.04.
šodien
21.04.
10°
22.04.
12°
23.04.
14°
24.04.
20°
25.04.
23°
26.04.
25°
šodien
17°
21.04.
20°
22.04.
20°
23.04.
20°
24.04.
18°
25.04.
14°
26.04.
13°
šodien
26°
21.04.
28°
22.04.
29°
23.04.
29°
24.04.
24°
25.04.
21°
26.04.
20°