Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Amerikas Savienotās Valstis - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
22°
24.01.
22°
25.01.
23°
26.01.
20°
27.01.
22°
28.01.
19°
29.01.
22°
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
19°
24.01.
20°
25.01.
20°
26.01.
18°
27.01.
20°
28.01.
23°
29.01.
20°
šodien
24.01.
25.01.
11°
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
13°
24.01.
15°
25.01.
17°
26.01.
16°
27.01.
16°
28.01.
20°
29.01.
14°
šodien
22°
24.01.
23°
25.01.
22°
26.01.
22°
27.01.
22°
28.01.
22°
29.01.
23°
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
24.01.
14°
25.01.
26.01.
11°
27.01.
11°
28.01.
14°
29.01.
14°
šodien
24.01.
10°
25.01.
10°
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
19°
24.01.
20°
25.01.
21°
26.01.
21°
27.01.
20°
28.01.
20°
29.01.
19°
šodien
12°
24.01.
14°
25.01.
14°
26.01.
13°
27.01.
12°
28.01.
13°
29.01.
13°
šodien
19°
24.01.
20°
25.01.
21°
26.01.
18°
27.01.
20°
28.01.
20°
29.01.
23°
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
10°
24.01.
12°
25.01.
11°
26.01.
10°
27.01.
10°
28.01.
29.01.
šodien
17°
24.01.
17°
25.01.
18°
26.01.
17°
27.01.
17°
28.01.
16°
29.01.
18°
šodien
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
24.01.
-0°
25.01.
-1°
26.01.
-0°
27.01.
-3°
28.01.
-2°
29.01.
-4°
šodien
24.01.
25.01.
11°
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
šodien
20°
24.01.
18°
25.01.
19°
26.01.
22°
27.01.
21°
28.01.
21°
29.01.
19°
šodien
16°
24.01.
16°
25.01.
17°
26.01.
19°
27.01.
16°
28.01.
16°
29.01.
17°
šodien
11°
24.01.
12°
25.01.
12°
26.01.
11°
27.01.
28.01.
29.01.
10°