Apvienotā Karaliste - Anglija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Apvienotā Karaliste - Anglija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
-0°
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
12°
20.04.
12°
21.04.
10°
22.04.
10°
23.04.
10°
24.04.
12°
25.04.
12°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
12°
25.04.
11°
šodien
10°
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
11°
25.04.
11°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
11°
25.04.
11°
šodien
16°
20.04.
14°
21.04.
13°
22.04.
13°
23.04.
17°
24.04.
17°
25.04.
14°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
10°
šodien
11°
20.04.
10°
21.04.
22.04.
10°
23.04.
24.04.
25.04.
13°
šodien
11°
20.04.
16°
21.04.
14°
22.04.
10°
23.04.
24.04.
10°
25.04.
10°
šodien
21°
20.04.
20°
21.04.
20°
22.04.
19°
23.04.
15°
24.04.
18°
25.04.
19°
šodien
11°
20.04.
16°
21.04.
12°
22.04.
12°
23.04.
12°
24.04.
11°
25.04.
11°
šodien
13°
20.04.
12°
21.04.
11°
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.