Bulgārija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Bulgārija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
11°
24.06.
11°
šodien
18°
19.06.
20.06.
17°
21.06.
21°
22.06.
20°
23.06.
20°
24.06.
22°
šodien
11°
19.06.
19°
20.06.
19°
21.06.
18°
22.06.
16°
23.06.
17°
24.06.
15°
šodien
16°
19.06.
19°
20.06.
17°
21.06.
17°
22.06.
16°
23.06.
13°
24.06.
13°
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
17°
19.06.
18°
20.06.
21°
21.06.
21°
22.06.
23°
23.06.
24°
24.06.
24°
šodien
19.06.
19°
20.06.
18°
21.06.
17°
22.06.
17°
23.06.
19°
24.06.
19°
šodien
13°
19.06.
21°
20.06.
20°
21.06.
20°
22.06.
20°
23.06.
20°
24.06.
20°
šodien
22°
19.06.
17°
20.06.
11°
21.06.
18°
22.06.
21°
23.06.
22°
24.06.
23°
šodien
16°
19.06.
17°
20.06.
15°
21.06.
17°
22.06.
16°
23.06.
18°
24.06.
16°


Klimats gadam

Nokrišņi ir biežāk rudenī - oktobris un novembris ir lietainākie mēneši.

Vasaras Melnās jūras piekrastes zonās ir siltas, bieži karstas, bet iekšzemē gaiss ir mērenāks ar temperatūrām 23 °C.

Bulgārijas ziemas ir aukstas ar sniegputeņiem kalnos, un vidējā temperatūra ir -1 °C, dažreiz nokrītot līdz pat -20 °C.