Krievija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Krievija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
-2°
22.02.
-3°
23.02.
-0°
24.02.
25.02.
-1°
26.02.
-4°
27.02.
-2°
šodien
-2°
22.02.
-3°
23.02.
-8°
24.02.
-6°
25.02.
26.02.
27.02.
-1°
šodien
-23°
22.02.
-13°
23.02.
-11°
24.02.
-11°
25.02.
-6°
26.02.
-11°
27.02.
-12°
šodien
22.02.
10°
23.02.
10°
24.02.
13°
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
-3°
23.02.
24.02.
25.02.
-4°
26.02.
-3°
27.02.
-8°
šodien
-3°
22.02.
-5°
23.02.
-4°
24.02.
-3°
25.02.
26.02.
-5°
27.02.
-7°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
11°
26.02.
11°
27.02.
12°
šodien
-11°
22.02.
-10°
23.02.
-13°
24.02.
-11°
25.02.
-7°
26.02.
-14°
27.02.
-11°
šodien
-0°
22.02.
23.02.
-1°
24.02.
25.02.
26.02.
-2°
27.02.
-1°