Ukraina - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Ukraina - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
-3°
24.02.
-6°
25.02.
-3°
26.02.
-9°
27.02.
-6°
šodien
-3°
22.02.
23.02.
-1°
24.02.
-7°
25.02.
-5°
26.02.
-6°
27.02.
-4°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
-7°
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
-2°
22.02.
23.02.
24.02.
-4°
25.02.
-4°
26.02.
-6°
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
10°
24.02.
25.02.
26.02.
10°
27.02.
11°
šodien
-0°
22.02.
-5°
23.02.
-5°
24.02.
-7°
25.02.
26.02.
-3°
27.02.
šodien
-3°
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
-0°
26.02.
-3°
27.02.
šodien
23°
22.02.
26°
23.02.
23°
24.02.
19°
25.02.
19°
26.02.
13°
27.02.
19°