Ukraina - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Ukraina - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
21.04.
22.04.
-3°
23.04.
-6°
24.04.
-3°
25.04.
-9°
26.04.
-6°
šodien
-3°
21.04.
22.04.
-1°
23.04.
-7°
24.04.
-5°
25.04.
-6°
26.04.
-4°
šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
-7°
26.04.
šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
-2°
21.04.
22.04.
23.04.
-4°
24.04.
-4°
25.04.
-6°
26.04.
šodien
21.04.
22.04.
10°
23.04.
24.04.
25.04.
10°
26.04.
11°
šodien
-0°
21.04.
-5°
22.04.
-5°
23.04.
-7°
24.04.
25.04.
-3°
26.04.
šodien
-3°
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
šodien
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
-0°
25.04.
-3°
26.04.
šodien
23°
21.04.
26°
22.04.
23°
23.04.
19°
24.04.
19°
25.04.
13°
26.04.
19°