Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
šodien
14°
15.12.
15°
16.12.
15°
17.12.
16°
18.12.
12°
19.12.
13°
20.12.
13°
šodien
14°
15.12.
18°
16.12.
20°
17.12.
16°
18.12.
15°
19.12.
17°
20.12.
16°
šodien
17°
15.12.
19°
16.12.
16°
17.12.
13°
18.12.
14°
19.12.
15°
20.12.
17°
šodien
15°
15.12.
15°
16.12.
17°
17.12.
19°
18.12.
23°
19.12.
20°
20.12.
14°
šodien
14°
15.12.
11°
16.12.
11°
17.12.
12°
18.12.
12°
19.12.
11°
20.12.
14°
šodien
20°
15.12.
23°
16.12.
19°
17.12.
22°
18.12.
22°
19.12.
22°
20.12.
21°
šodien
15.12.
10°
16.12.
10°
17.12.
18.12.
19.12.
12°
20.12.
15°
šodien
26°
15.12.
17°
16.12.
17°
17.12.
15°
18.12.
15°
19.12.
18°
20.12.
19°
šodien
20°
15.12.
17°
16.12.
18°
17.12.
20°
18.12.
20°
19.12.
21°
20.12.
21°
šodien
15°
15.12.
14°
16.12.
16°
17.12.
19°
18.12.
24°
19.12.
17°
20.12.
17°