Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
šodien
14°
20.10.
15°
21.10.
15°
22.10.
16°
23.10.
12°
24.10.
13°
25.10.
13°
šodien
14°
20.10.
18°
21.10.
20°
22.10.
16°
23.10.
15°
24.10.
17°
25.10.
16°
šodien
17°
20.10.
19°
21.10.
16°
22.10.
13°
23.10.
14°
24.10.
15°
25.10.
17°
šodien
15°
20.10.
15°
21.10.
17°
22.10.
19°
23.10.
23°
24.10.
20°
25.10.
14°
šodien
14°
20.10.
11°
21.10.
11°
22.10.
12°
23.10.
12°
24.10.
11°
25.10.
14°
šodien
20°
20.10.
23°
21.10.
19°
22.10.
22°
23.10.
22°
24.10.
22°
25.10.
21°
šodien
12°
20.10.
13°
21.10.
18°
22.10.
14°
23.10.
13°
24.10.
17°
25.10.
17°
šodien
26°
20.10.
17°
21.10.
17°
22.10.
15°
23.10.
15°
24.10.
18°
25.10.
19°
šodien
20°
20.10.
17°
21.10.
18°
22.10.
20°
23.10.
20°
24.10.
21°
25.10.
21°
šodien
15°
20.10.
14°
21.10.
16°
22.10.
19°
23.10.
24°
24.10.
17°
25.10.
17°