Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
-1°
22.04.
-3°
23.04.
-5°
24.04.
-3°
25.04.
-5°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
-1°
20.04.
-3°
21.04.
-2°
22.04.
23.04.
-5°
24.04.
-2°
25.04.
šodien
11°
20.04.
11°
21.04.
22.04.
23.04.
11°
24.04.
11°
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
11°
24.04.
12°
25.04.
10°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
-0°
24.04.
-0°
25.04.
-1°
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
šodien
20.04.
21.04.
22.04.
-1°
23.04.
24.04.
25.04.