Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
-1°
24.02.
-3°
25.02.
-5°
26.02.
-3°
27.02.
-5°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
-1°
22.02.
-3°
23.02.
-2°
24.02.
25.02.
-5°
26.02.
-2°
27.02.
šodien
11°
22.02.
11°
23.02.
24.02.
25.02.
11°
26.02.
11°
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
11°
26.02.
12°
27.02.
10°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
-0°
26.02.
-0°
27.02.
-1°
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
šodien
22.02.
23.02.
24.02.
-1°
25.02.
26.02.
27.02.