Vācija - laika prognoze 15 dienām, mēnesim, gadam


Vācija - laika prognoze

Laika ziņas nedēļai

šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
-1°
21.06.
-3°
22.06.
-5°
23.06.
-3°
24.06.
-5°
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
-1°
19.06.
-3°
20.06.
-2°
21.06.
22.06.
-5°
23.06.
-2°
24.06.
šodien
11°
19.06.
11°
20.06.
21.06.
22.06.
11°
23.06.
11°
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
11°
23.06.
12°
24.06.
10°
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
-0°
23.06.
-0°
24.06.
-1°
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
23.06.
24.06.
šodien
19.06.
20.06.
21.06.
-1°
22.06.
23.06.
24.06.